Fundusz inwestycyjny czy lokata?

Polacy nadal wolą odkładać nadwyżki swoich pieniędzy niż je inwestować. Tylko 2 miliony z nas nabywa jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Oszczędności zazwyczaj trzymamy na osobistych rachunkach bankowych albo w formie gotówki. Coraz częściej o inwestowaniu myślą za to osoby młode. To właśnie one mają lepszą wiedzę w zakresie produktów inwestycyjnych i wykazują większą świadomość w kwestii konieczności pomnażania pieniędzy.

Bezpieczeństwo czy ryzyko?

Lokata w banku i uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym to nadal najpopularniejsze formy inwestowania oszczędności. Instrumenty te wybierane są indywidualnie, biorąc pod uwagę możliwości finansowe, ale i oczekiwania osób inwestujących.

Polacy częściej wybierają inwestycje bezpieczne, które nie wiążą się z ryzykiem utraty ulokowanego kapitału. Nadal nie posiadamy na tyle dużych nadwyżek pieniędzy, by móc pozwolić sobie na ich utratę. Inwestowanie w lokaty gwarantuje zysk bez utraty kapitału. Nadzór sprawuje w ich przypadku Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Fundusze inwestycyjne są znacznie bardziej agresywnym instrumentem inwestycyjnym. Inwestor podejmuje ryzyko i musi liczyć się z możliwością utraty wniesionego kapitału. Jednocześnie może spodziewać się większych zysków. Fundusze są dobrą opcją dla osób, które mają już doświadczenie w inwestowaniu środków i dla tych, którzy lubią związane z tym mechanizmem napięcie.

Pewny zysk czy większy zysk?

Pewny, ale niewielki zysk gwarantują lokaty bankowe. Większy, ale przy jednoczesnym ryzyku utraty ulokowanego kapitału wiąże się z funduszami inwestycyjnymi. To inwestor musi zdecydować, czy jego sytuacja finansowa jest na tyle stabilna, że może pozwolić sobie na ewentualną stratę środków.

Złotych środkiem jest inwestowanie z lokatę z funduszem inwestycyjnym. Wtedy wniesiony kapitał dzielony jest na dwie części – jedna lokowana jest na bezpiecznej lokacie, druga jest podstawą nabycia jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu. W najgorszym przypadku inwestujący straci tylko część pieniędzy.

Szybki zarobek czy inwestycje w długim terminie?

Polacy stawiają na inwestycje w krótkim terminie. Dotyczy to zarówno lokat bankowych, jak i uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Najbardziej popularna jest lokata na 1 miesiąc, lokata 3 miesięczna oraz lokata 6 miesięczna. Nie lubimy „zamrażać” swoich środków na długi czas.

Warto jednocześnie nadmienić, że na największe zyski mogą liczyć inwestorzy, którzy lokują pieniądze w długim okresie. Lokaty są wtedy znacznie korzystniej oprocentowane. W przypadku funduszy inwestycyjnych ryzyko utraty kapitału jest dużo mniejsze. Sytuacja na rynku może zmieniać się diametralnie – w krótkim czasie fundusze są agresywne, przez co inwestujący może stracić kapitał. W długim okresie sytuacja zmienia się wielokrotnie, ale jest o wiele bardziej stabilna.

Podsumowanie

Zarówno lokaty w banku, jak i fundusze inwestycyjne są dobrą opcją na pomnażanie zgromadzonych oszczędności. Wybór konkretnego produktu finansowego powinien być jednak indywidualny. Istotny jest cel inwestowania, wartość przeznaczanego kapitału, czas, na jaki inwestujący może „zamrozić” pieniądze.

Liczy się również osobowość osób, które chcą zarabiać na swoich oszczędnościach. Jedni wolą pewny i mniejszy zysk, inni wybiorą agresywne instrumenty, bo nie boja się podejmować ryzyka. Nie bez znaczenia jest także sytuacja finansowa inwestujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *